Yeh nahi dil me ho teri har nazer

Yeh nahi dil me ho teri har nazer mere liye
Ek nazer kaafi hai teri umer bhar mere
liye

Jaan o dil se main tasadduk teri iss
takseem par
Wasl gairo ke liye dard e jiger mere
liye